Projecten Thema WERKEN

← Naar het projectoverzicht

MKB Mach3 Limburg

Doelstelling:
Het project levert als eerste stap een digitale scan waarmee bedrijven snel kunnen zien hoe het met hun leercultuur gesteld is. Kenniscentra begeleiden de bedrijven vervolgens om te bezien hoe medewerkers bijgeschoold moeten worden om de ambities van het bedrijf waar te kunnen maken. Stilstand is immers achteruitgang! Dit leidt tot een overzichtelijk bedrijf ontwikkelplan.
De bedrijven kunnen vervolgens, als ze dat willen, diverse medewerkers een scholingstraject laten volgen. Daarvoor wordt gezocht naar financiering uit onder meer de O & O fondsen.

Regio: Zuid-Limburg
Status: gestart begin 2013 en loopt door in 2014. Inmiddels hebben 311 bedrijven gebruik gemaakt van de digitale scan. Ze zitten nu in het traject van het opzetten van een bedrijf ontwikkelplan tot de uitvoering van scholingstrajecten. Daarvan nemen bij 123 bedrijven al ruim 2.500 medewerkers daadwerkelijk deel aan concrete scholingstrajecten.
De bijdrage in de kosten vanuit het bedrijfsleven lag gemiddeld op 30%. Uit analyses blijkt dat 45% van de deelnemers aan scholing ouder is dan 45 jaar. Tevens zijn er 151 baanopeningen aangegeven, die naar verwachting binnen 3 jaar worden ingevuld.


Van Alfa naar Bèta

Meer info

Het talent centraal

Doelstelling:
Dit euregionale project heeft allereerst tot doel de competenties van leerlingen op HAVO/VWO in beeld te brengen om hen vervolgens goed door te verwijzen naar vervolgopleidingen in de regio. Een aantal leerlingen kan vervolgens deelnemen aan een talentontwikkelingsproject in samenwerking met het bedrijfsleven.
Een deel van de talentvolle leerlingen zal gestimuleerd worden een vervolgstudie te gaan volgen aan de RWTH in Aken, de nabije technische universiteit op 20 km afstand. Daarmee wordt talent behouden voor de regio.

Regio: Zuid-Limburg
Status: Dit project is klaar om medio 2014 van start te gaan na financiering van onderwijs, bedrijfsleven en de Provincie Limburg.

Startpagina