Projecten KIEZEN VOOR TECHNIEK

← Naar het projectoverzicht

STEM II

Doelstelling:
STEM-IIEr zal op een groot aantal basisscholen, structureel een specifiek Wetenschap en Technologieprogramma (WT&S) worden aangeboden waarbij Wetenschap en Technologie in relatie staan met andere schoolvakken en de leefwereld van het kind. Onderdeel zijn het aanbieden van scholing en verbreden van expertise van groepsleerkrachten. Per school wordt gekozen voor de best passende implementatie wijze op vraag van school.
Tijdens de basis-schoolcarrière is er ook aandacht voor afstemming van WT&S op vervolgonderwijs in de regio. Kindante is projecteigenaar en de Nieuwste Pabo, Mad Science, School aan zet en Continium zijn betrokken bij de uitvoering.

Dit project kent de volgende ambities:

 • Wetenschap & Techniekonderwijs heeft een vaste plek verworven in het primair onderwijs in Z-Limburg
 • Minimale deelname van 320 groepen, verdeeld over 30 scholen en 6 onderwijsstichtingen
 • Bereik van 9000 leerlingen, 400 docenten en 35 coördinatoren
 • Regio: Zuid-Limburg
  Status: Dit project is medio 2014 van Start gegaan.


  Jeugd & Chemie

  Doelstelling:
  Doel is om leerlingen - groepen 7 en 8 - in het basisonderwijs in aanraking te laten komen met W&T, op basis van technologie van de aangesloten bedrijven. Daarbij wordt een onderzoekende houding gestimuleerd t.a.v. maatschappelijke vraagstukken waar techniek en technologie een beïnvloedende rol spelen. Zo ontstaat zicht op de rol van technologie in de volle breedte, zodat bewuste studiekeuzes gemaakt worden.

  Regio: Zuid-Limburg
  Status: Dit project loopt momenteel bij 50 basisscholen samen met ContinuŁm, DSM, Sabic, OCI Nitrogen, Lanxess, Sitech, Intertek, Edea etc.


  JetNet

  Doelstelling:
  JetNetJetNet heeft tot doel om Havo/VWO leerlingen een reëel beeld geven van bèta en techniek/technologie en hen interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Een groot aantal bedrijven werkt hieraan mee. Er worden inspirerende activiteiten/projecten ingezet voor onder- en bovenbouw zoals o.a. gastlessen, expertmeeting, profielkeuzevoorlichting, profielwerkstuk begeleiding, LOB, workshop bij bedrijven, doe-activiteiten.

  Regio: Limburg
  Status: Dit project loopt van 2002 tot 2016. Het dient verder uitgebouwd te worden.


  Technasia

  Doelstelling:
  Het Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo. In de formule van het Technasium staat het nieuwe examenvak Onderzoek en Ontwerpen centraal. Onderzoek en Ontwerpen (O&O) wordt gegeven vanaf klas 1 tot aan het eindexamen. Daarnaast volgen leerlingen theorievakken. Het Technasium biedt variatie in leerstijlen. Theoretisch leren én eigen initiatief ontplooien zijn beide van belang. Er zijn meerdere Technasia in Limburg.

  Regio: Limburg
  Status: Dit project loopt van 2002 tot 2016. Het dient verder uitgebouwd te worden.


  Technet

  Doelstelling:
  Technet richt op vmbo-kinderen en leraren. Samen met het bedrijfsleven worden zgn. Technetkringen gevormd. Alle partijen zetten zich in voor eigentijdser en aantrekkelijker onderwijs, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en goed opgeleide jongeren. Voor een samenwerkingsverband tussen minimaal acht bedrijven en een school is het mogelijk een financiële vergoeding aan te vragen. Hiervoor moet een overzicht met de voorgenomen activiteiten en een samenwerkingsovereenkomst worden ingestuurd. De TechNetkring bedenkt manieren om jongeren te benaderen en er wordt een voorzet gedaan om het onderwijs anders te organiseren.

  Regio: Limburg
  Status: dit is geen project maar een lopend programma. Dit moet verweven worden met de andere initiatieven, zoals JetNet en de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.


  Spark Tech Lab

  Doelstelling:
  Spark Tech LabOm het gevoel voor techniek terug te laten keren, kunnen jongeren in een informele leeromgeving regelmatig beleven wat wetenschap en techniek is en kunnen ze bedenken en maken wat van belang is om te gebruiken. Dit kan plaatsvinden in zogenaamde Spark Tech Labs. Het Spark Tech Lab is een authentieke locatie waar de sfeer van techniek nog te 'proeven' is, een omgeving die jeugd inspireert en fascineert. Het is een initiatief van Continium en wordt ondersteund door lokale overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en dat samenwerkt met lokale organisaties op het terrein van jeugd, cultuur en natuur.

  Regio: Limburg
  Status: Dit initiatief loopt nu in Weert en de intentie is het uit te rollen naar 4 plaatsen in Limburg.


  Een toekomst in de techniek

  Doelstelling:
  Een toekomst in de techniek!Doel is om het imago en daarmee de instroom van leerlingen en werknemers te vergroten bij de technische opleidingen in de regio. Deze projecten omvatten een aantal deelprojecten waaronder: 1) Het beste technische idee!: Twee online verkiezingswebsites, één voor vmbo-jongeren en één voor havo/-vwo-leerlingen. Dit idee zal door een vakjury beoordeeld worden. 2) Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg: Online verkiezing waarbij Noord-Limburgse bedrijven zich presenteren aan studerend Limburg en hun omgeving (o.a. ouders). Studenten (van de deelnemende beroepsonderwijsinstellingen) worden gekoppeld aan een bedrijf en gaan voor deze werkgever promotie voeren binnen de studentenwereld. Sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) spelen hierbij een cruciale rol. 3) Online Opleidingen en Carrière-module: Online platform waarop leerlingen/ studenten worden geïnformeerd over carrièremogelijkheden en de bijpassende profiel- en studiekeuze. Ook worden ze gematcht aan stages, mogelijke werkgevers en concrete vacatures.

  Dit project kent de volgende ambities:

 • 4 online techniekverkiezingen per jaar, gedurende 3 jaar, gericht op vmbo-, mbo-, havo/vwo en hbo-leerlingen
 • min. 400 studenten nemen deel
 • 100.000 website bezoekers
 • 160 leerlinggroepen voeren opdrachten uit met partnerbedrijf
 • Er wordt een 10-tal finales georganiseerd.
 • Regio: Limburg
  Status: Het project is in 2014 van start gegaan en loopt tot eind 2016.

  Startpagina